torsdag 30. september 2010

Skoleuniform?

I dag hørte jeg på radio da jeg var ute og kjørte bil. Det er ikke akkurat en sensasjon siden jeg stort sett hører på radio når jeg kjører bil. Jeg skrudde på midt i en diskusjon så jeg fikk ikke helt med meg verken hvem som diskuterte eller hvem som kom med hvilke argumenter. Det jeg imidlertid fikk med meg var at en eller annen person ville innføre skoleuniformer for å minske de sosiale ulikhetene i Norge. Sosial ulikhet er et tema vi har hatt en del om på det studiet jeg går på nå, så da ble ørene spisset når jeg hørte denne diskusjonen på radioen. Min mening på temaet er at tanken sikkert er god, men jeg har ikke stor tro på gjennomføringen. Jeg mener det er viktig å utynne de sosiale ulikhetene i samfunnet, jeg tror imidlertid ikke skoleuniformer er veien å gå. Jeg tror heller det må gjøres noe på andre områder, og da tenker jeg som å lære barn og unge å respektere hverandre for hvem hver enkelt er, uavhengig av klesdrakt. Å ha et slikt fokus tror jeg kan ha mange flere positive ringvirkninger enn skoleuniformer. Jeg tror faktsik skoleuniformene blir et skalkesjul, og at den ikke vil påvirke sosiale ulikheter, mobbing og ect. på sikt. I dagens samfunn skal det ikke være et problem hva hver enkelt har på seg, og om det er et problem så tror jeg ikke det hjelper å skifte klær. Husk det at barn lærer av det de ser og ikke minst hører. Det er jo voksne barn lærer av. Da blir jeg veldig bekymret når jeg hører at det er et så stort problem med sosial ulikhet i dette landet at noen foreslår at barn skal gå i skoleuniform. Lærer de voksne i Norge barna sine å ikke respektere andre barn på bakgrunn av klær? Vi mennesker er da ikke like på alle andre områder heller. Hvorfor kan vi derfor ikke gå med ulike klær uten at det blir ett problem?

Å vise respekt er gratis. Å vise nestekjærlighet er gratis. Å bry seg om andre er også gratis.
Skoleuniformer til alle skolebarn i Norge, er ikke gratis.......

4 kommentarer:

Lisa sa...

Veldig godt skrevet, Hanne. Og jeg er saa enig, saa enig! :) Om vi bare blir flinkere til aa akseptere hverandre trenger vi ikke skoleuniformer for aa "jevne ut" noe som helst.

Line Kristine sa...

Jeg er så hjertens enig!

Merete sa...

Helt enig!
Å btw ka tar du d fra, dæm siste setningainj din der va råbra skrevve!

Nils 2. sa...

Godt sagt Hanne. Æ kan ij værra mer eni me dæ!